Šeštieji Andriaus Sniadeckio skaitymai

2017 m. lapkričio 30 d. įvyko Andriaus Sniadeckio skaitymai. Juos Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, kartu su kitomis organizacijomis, organizuoja jau šeštąjį kartą. Pirmieji skaitymai įvyko 2012 metais, kuomet iniciatyvinė grupė susirinko anksčiau vadintuose Franko namuose (Didžiojoje g. 1) ir nutarė atgaivinti Vilniaus universiteto tradiciją kasmet švęsti A. Sniadeckio gimtadienį lapkričio 30 d. Renginio sumanytoja ir vedėja – Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė.

Andrius Sniadeckis (1768–1838), gimęs Žnine, netoli Bydgosčių (Lenkijoje), medicinos ir chemijos mokęsis Krokuvoje, Pavijoje bei Edinburge, priėmė Vilniaus universiteto kvietimą užimti naujai įkurtos Chemijos katedros vedėjo pareigas. Nuo 1797 m. iki 1822 m. dėstė chemiją, kelis metus pailsėjęs pensijoje, grįžo į Universitetą ir nuo 1825 m. dirbo Terapijos ir medicinos katedros vedėju. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų… Su kolegomis įkūrė Vilniaus medicinos draugiją. Atokvėpiui nuo akademinės veiklos su pokštauti mėgstančiais bendraminčiais 1817 m. įkūrė Šubravcų draugiją – šiais metais draugijai sukako 200 metų. Draugija leido pirmąjį Lietuvoje humoristinį laikraštį Grindinio žinios (Wiadomości Brukowe) lenkų kalba (1816 Nr. 1–4, 1817–1822 Nr. 5–287). A. Sniadeckis Vilniaus universitetui atidavė visą savo gyvenimą, normino chemijos terminiją, buvo populiarus Vilniaus gydytojas, chemiją iškėlė į vieną populiariausių disciplinų universitete.

2017 m. skaitymai vyko Vilniaus universiteto bibliotekoje, P. Smuglevičiaus salėje. Čia vyko ne viena paroda, kurioje buvo eksponuotos A. Sniadeckio knygos, moksliniai straipsniai. Bibliotekoje yra saugomos knygos, kurias A. Sniadeckis 1823 metais dovanojo universitetui. Renginio dalyvius maloniai pasveikino Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai dr. Marija Prokopčik.

Apie A. Sniadeckį galima kalbėti labai daug, jo asmenybė Lietuvoje dar laukia savo tyrinėtojų, nors jo mokslinį ir kultūrinį paveldą daug tyrinėja Lenkijos, Baltarusijos mokslo istorikai. Renginyje dalyvavo Tatjaną Davidovič – ji atvyko iš Baltarusijos, kur Kalčiūnuose (Ašmenos r.) organizuoja A. Sniadeckio skaitymus, pavadintus „Lapkričio susitikimais“. Kalčiūnų vidurinėje mokykloje skaitymai vyksta nuo 2010 m., jų sumanytoja ir rengėja – mokytoja Tatjana Davidovič. Ji taip pat įkūrė ir vadovauja memorialiniam Andriaus Sniadeckio muziejui, rūpinasi mokslininko atminimo puoselėjimu, kartu su mokyklos kolektyvu rūpinasi jo šeimos kapo Horodnikų kapinėse priežiūra.

2017 m. skaitymuose buvo pristatytas A. Sniadeckio straipsnis „Bendras medicininis požiūris į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“. Tekstas jau paskelbtas A. Sniadeckio internetinėje www.andrewsniadecki.org/ svetainėje, kurios dizainą sukūrė UAB CITRUS (vadovas p. Valentinas Gulcevas) dizainerė Gabrielė Ignatavičienė. Informaciniu sumanymo sklandumu rūpinosi p. Laura Monkūnaitė.

A. Sniadeckio straipsnį išvertė nuolatinė skaitymų dalyvė, A. Sniadeckio kūrybos žinovė, Emilija Ivaškevič. Medžiagą redagavo ir pastabas teikė Birutė Railienė ir Saulius Špokevičius.

Straipsnio ištraukas paskaitė Dovilė Čitavičiūtė iš Vilniaus universiteto klasikų klubo. VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas prof. (HP) Rimantas Stukas pristatė komentarą „Apie A. Sniadeckio straipsnį „Bendras medicininis požiūris į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“ bei VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas, Muzeologijos katedros vedėjas prof. Rimvydas Laužikas pristatė komentarą „Humoralinės dietetikos trajektorijos Andriaus Sniadeckio „Bendrame medicininiame požiūryje į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“.

Skaitymuose puoselėjama tradicija prisiliesti prie originalių leidinių. Renginio dalyviai turėjo malonią galimybę pavartyti Dziennik Wileński, kuriame ir buvo išspausdintas straipsnis (Vilnius, 1815, T. 2, Nr. 8, 9, 10) Už šią galimybę dėkojome ponams Rūtai ir Rimvydui Baranauskams, kurie taip pat parėmė renginio organizavimą.

Kaip ir kiekvienais metais, skaitymų pabaigoje pasitarėme, ką skaitysime kitais metais. 2018-ieji – jubiliejiniai A. Sniadeckio metai. Švęsime 250-ąsias jo metines. Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje planuojami renginiai, kalendorinis planas nuolat pildomas. Buvo nutarta skaityti ištraukas iš paties svarbiausio A. Sniadeckio kūrinio – Organinių būtybių teorijos.

Renginyje pasidžiaugėme puikia naujieną: į anglų kalbą jau išversti visi trys Organinių būtybių teorijos tomai. Tai – pats svariausias A. Sniadeckio kūrinys, ir nors pirmąjį tomą išleido būdamas 36 metų, prie organizuojančios jėgos, ligos fenomeno mūsų garbusis mokslininkas grįždavo iki pat gyvenimo pabaigos. Trečiasis knygos tomas, pakartojant pirmą ir antrą, buvo išleistas 1838 metais, praėjus keliems mėnesiams po A. Sniadeckio mirties. Prakalbinti Sniadeckį angliškai, pristatyti jį anglakalbei mokslo bendruomenei norėjome jau daug metų. Mus išgirdo, suprato ir parėmė UAB Thermo Fisher Scientific Baltic įmonė, jos generalinis direktorius Algimantas Markauskas, sumanymo vykdymo sklandumą užtikrino Komunikacijos vadovas Egidijus Jaseliūnas. Jiems nuoširdžiai dėkojome. Šiuo metu organizuojami rengimo spaudai darbai.

Renginio metu buvo eksponuotas plakatas su Lenkijos nacionalinio muziejaus Valdovų rūmų leidimu: Rustemas, Jonas. Andriaus Sniadeckio portretas, 1815. Inv. Nr. No ZKW/1537, foto: Andrzej Ring, Lech Sandzewicz.

2018 metais A. Sniadeckio skaitymai vyks lapkričio 30 d.

Parengė dr. Birutė Railienė

Žiūrėti programą : PROGRAMA