Penktieji Andriaus Sniadeckio skaitymai

2016 m. lapkričio 24 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyko penktieji Andriaus Sniadeckio skaitymai Lectiones Vilnenses Andreae Sniadecki. Šiais metais skaitymus organizavo LMA Vrublevskių biblioteka kartu su Vilniaus medicinos draugija, Lietuvos mokslo ir filosofų bendrija, Vilniaus medicinos draugija ir Vilniaus universitetu. Renginį vedė VU Medicinos fakulteto dekanas, Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas prof. (HP) Algirdas Utkus.

Renginio sumanytoja ir vedėja dr. Birutė Railienė kvietė susirinkusius prisiminti profesoriaus Andriaus Sniadeckio (1768–1838) indėlį į chemijos ir medicinos mokslą, jo švietėjišką veiklą, taip pat jo, kaip Vilniaus medicinos draugijos kūrėjo (1807) ir pirmojo pirmininko, nuopelnus. Pranešime dr. B. Railienė apžvelgė Lectiones Vilnenses Andreae Sniadecki ketverių metų patirtį. Šių metų skaitymų tema – Andriaus Sniadeckio veikalas „Apie fizinį vaikų auklėjimą“ (publikuotas leidinyje Dziennik Wileński, 1805). Lietuvių kalba šis kūrinys dar neskelbtas. Renginio dalyviai turėjo galimybę pamatyti originalų veikalo 1840 m. leidimą, kurį pademonstravo chemijos istorikas Rimvydas Baranauskas. Kūrinio ištraukas kartu su komentarais skaitė medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora. Apie A. Sniadeckio mokslinę veiklą pranešimą perskaitė Vilniaus medicinos draugijos garbės pirmininkė dr. Dalia Triponienė.

Skaitymų metu buvo prisimintas Vilniaus medicinos draugijos narys, VU Medicinos istorijos ir informacijos centro įkūrėjas bei „Medicinos istorijos almanacho“ pirmasis redaktorius Aurimas Andriušis (1955–2009). Prisiminimais dalijosi VU Mokslo istorijos muziejaus direktorius dr. Ramūnas Kondrotas, doc. Vitalija Miežutavičiūtė ir prof. Aušrelė Zita Kučinskienė.

Renginio metu buvo pagerbti medikai: už geriausius mokslo darbus, įdiegtus į praktiką, buvo įteiktos Vilniaus medicinos draugijos premijos, o gydytojui Mariui Urbonui įteikta prof. Vlado Kviklio vardinė premija už geriausią į praktiką įdiegtą higienisto metų darbą.

Parengė dr. Birutė Railienė
Dr. Linos Zabulienės nuotr.