Knygos

 

Railienė Birutė. Andrius Sniadeckis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 269 p. ISBN 9986-19-845-3

 Andrius Sniadeckis 2005 knyga

Andriaus Sniadeckio biografija su pagrindinių jo knygų antraščių vertimu į lietuvių kalbą. Knygoje pateikta A. Sniadeckio darbų ir literatūros apie jį bibliografijos rodyklė nuo pirmosios publikacijos  1799 m. iki 2005 metų.


 

Organinių būtybių teorija / Andriejus Sniadeckis; iš lenkų kalbos vertė Irena Katilienė, moksliniai redaktoriai: Rimantas Jankauskas, Aivaras Kareiva, Ramūnas Kondratas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 616 p. ISBN 978-609-07-0021-1.

Organinių būtybių teorija

Spausdintą knygą galima įsigyti internetiniame knygyne  https://www.patogupirkti.lt/knyga/organiniu-butybiu-teorija.html  arba tiesiai iš Vilniaus universiteto leidyklos (info@leidykla.vu.lt).

Rėmėjai: Thermo Fisher Scientific ir Vilniaus universitetas


 

Theory of Organic Beings / Jędrzej Śniadecki; iš lenkų albos vertė Krzysztof Mazurek, mokslinis redaktorius Jan Surman. T. 1–3. Vilnius : Petro ofsetas, 2018. 600 p. ISBN 978-609-420-617-7

 Theory of Organic Beings

 Vienas garsiausių A. Sniadeckio darbų, vienas pirmųjų organinės chemijos teorijos veikalų pasaulyje, sukurtas Vilniaus universitete (1804, 1811, 1838), apibrėžė pagrindus būsimam biochemijos mokslui. Tekste pateikiamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Rėmėjai Thermo Fisher Scientific