Filmai

 

Pamiršti vardai

Apie profesorių Andrių Sniadeckį ir jo nuopelnus chemijos mokslui.
Daugiau:

2019 Spalio 26d.


 Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių proga sukurtas filmas

2018 m. sausio 28 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete vyko Andriaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių šventinių renginių pradžios ceremonija, kurią organizavo Poznanės Andriaus Sniadeckio, Karolio Olševskio ir Zigmanto Vrublevskio draugija (Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego) Poznanės Adomo Mickevičius universiteto didžiojoje auloje. Rendinyje įvyko dokumentinio filmo Jędrzej Śniadecki 250 premjera. Apie filmo kūrimą Lietuvoje bei Lenkijoje papasakojo režisierė Emilija Sadovska (Emilia Sadowska). Filme buvo rodomi Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje saugomi A. Sniadeckio rankraščiai bei knygos, filmuota Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkojoje. Renginio pabaigoje įvyko filmo muzikos, kurią sukūrė kompozitorius Kresimiras Dembskis (Kresimir Dęmbski), koncertas. Muzika buvo pirmą kartą atliekama viešai.

Filmas viešai skelbiamas maloniai leidus Poznanės Andriaus Sniadeckio, Karolio Olševskio ir Zigmanto Vrublevskio draugijai (Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego).

2019 Spalio 16d.