Kvietimas teikti straipsnius kolektyvinei mokslinei monografijai

 

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija kviečia teikti straipsnius kolektyvinei mokslinei monografijai „Gyvenimo chemija: Andrius Sniadeckis. Chemikas, gydytojas, švietėjas“ (Chemistry of Life. Jedrzej Sniadecki: Chemist, Physician, Enlighter). Monografiją planuojama išleisti lietuvių ir anglų kalbomis 2022 metais. Straipsnio apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 ženklų su tarpais).

 

Autorių prašome parengti 500–700 žodžių numatomo straipsnio santrauką lietuviškai ir siųsti adresu info@andrewsniadecki.org iki 2020 m. kovo 1 d.

 

Numatomos straipsnių temos:
Andriaus Sniadeckio biografijos bruožai;
Andriaus Sniadeckio veikla Vilniaus universitete;
Chemijos katedros vadovas, chemijos mokslinės mokyklos kūrėjas (Chemijos pradmenys);
Vilniaus medicinos draugijoje, VU Terapijos klinikoje;
Gydytojas ir jaunoji medikų karta;
Gamtos filosofija (Organinių būtybių teorija);
Mokslo žinių propaguotojas (Dziennik Wileński);
Mitybos ir pedagogikos klausimų pradininkas;
Šubravcų draugija (Wiadomości Brukowe);
Namuose ir šeimoje: Jašiūnai, Baltupis;
Andriaus Sniadeckio mokslinis ir visuomeninis palikimas;
Kt.;
Bibliografijos rodyklė.

 

Apie

 

Ir universiteto, ir Vilniaus istorijos aprašymuose Andrius Sniadeckis (1768–1838) minimas kaip chemijos žinių populiarintojas, Vilniaus universiteto studentų labai mylimas ir gerbiamas dėstytojas, garsus gydytojas, Vilniaus medicinos draugijos steigėjas, Šubravcų (Nenaudėlių) draugijos pirmininkas, humanistas ir pagaliau linksmas žmogus. Paties A. Sniadeckio asmenybė verta ne vieno intriguojančio siužeto apie Vilniaus akademinės aukštuomenės gyvenimą, jo santykį su besikeičiančia politine ir vietos valdžia.

Visus savo darbus Andrius Sniadeckis parašė gyvendamas Vilniuje arba Rovnopolio dvare (dab. Baltarusijoje).

Iš visų publikacijų daugiausia ne tik amžininkų, bet ir vėlesnių laikų tyrėjų bei plačiosios visuomenės dėmesio sulaukė chemijos pradmenų vadovėlis, taip pat fundamentalus filosofijos veikalas„Organinių būtybių teorija“ bei pedagoginis traktatas „Apie fizinį vaikų auklėjimą“. Deja, šiais laikais mažai težinoma apie jo darbus ir nuopelnus chemijai, medicinai, visuomenės sveikatai.

Kviestume nepraleisti šio garbaus mokslininko 250-ies metų jubiliejaus ir deramai jį įamžinti Lietuvos mokslo olimpo galerijoje.

Prof. Juozas Algimantas Krikštopaitis
Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas

Andriaus Sniadeckio (1768–1838) gyvenimo istorija neatsiejama nuo Vilniaus. Po mokslų Europoje, 1797 metais atvykęs dėstyti chemijos Vilniaus universitete, A. Sniadeckis Vilniuje dirbo iki pat paskutinės savo gyvenimo dienos. A. Sniadeckis buvo savo laikmetį pralenkusi asmenybė, nevengusi drąsių mokslinių sprendimų ir visas pastangas atidavusi jaunosios kartos mokymui, atvėrusi naujus organinės chemijos ir biochemijos horizontus. Šioje svetainėje siekiame skelbti A. Sniadeckio darbus, surinkti ir viešinti žinias ir sumanymus apie jo atminimo puoselėjimą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Kultūros, medicinos, chemijos, pedagogikos istorijos tyrinėtojus kviestume dalyvauti rengiant spaudai kolektyvinę mokslinę monografiją „Gyvenimo chemija: Andrius Sniadeckis, 1768–1838“ („Chemistry of Life: Andrew Sniadecki, 1768–1838“) anglų kalba, kurioje būtų atskleista A. Sniadeckio mokslinė, asmeninė bei visuomeninė veikla, mokslinis paveldas. Šiuo metu rengiama monografijos koncepcija. Knygą numatome išleisti 2020 m.

Dr. Birutė Railienė
Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka
Andriaus Sniadeckio skaitymų vadovė

Maloniai kviečiame savo siūlymus ir sumanymus siųsti adresu:
info@andrewsniadecki.org